Strony:  1 2
Znaleziono : 17
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
7/B/2021
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o zmianie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięciacia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr: 496/17, 488/1, 496/2, 517/3 obręb Osów, gmina Drezdenko" Zobacz szczegóły
RES3 Sp. z o.o.
6/B/2021
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa dwóch farm fotowoltaicznych z infrastrukturą towarzyszącą, każda o mocy do 1MW, na działce o nr ewid. 177/1 obręb Kosin, gmina Drezdenko" Zobacz szczegóły
Pro Vento Energia Sp. z o.o.
5/B/2021
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr: 496/17, 488/1, 496/2, 517/3 obręb Osów, gmina Drezdenko"
RES3 Sp. z o.o.
4/B/2021
Decyzja o zmianie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr: 496/17, 488/1, 496/2, 517/3 obręb Osów, gmina Drezdenko"" Zobacz szczegóły
RES3 Sp. z o.o.
3/B/2021
Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej \\\'Osów II\\\' wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach nr 483/4 oraz 483/5 o mocy do 5MW (obręb Osów), gmina Drezdenko" Zobacz szczegóły
Polska Energia Odnawialna Marcin Szlaps
2/B/2021
Decyzja w sprawie zmiany zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów dla Zakładu Obrotu i Przerobu Surowców Wtórnych Tadeusz Weinold Zobacz szczegóły
Zakład Obrotu i Przerobu Surowców Wturnych Tadeusz Weinold
1/B/2021
Postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów dla Zakładu Obrotu i Przerobu Surowców Wtórnych Tadeusz Weinold Zobacz szczegóły
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Strony:  1 2
Znaleziono : 17
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!