Nr karty: 1/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-01-18 09:36:41
Data modyfikacji : 2021-01-18 09:36:41
Zmodyfikowane przez : Artur Bieniek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o usunięcie 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 181 w m. Niegosław
3.
Znak sprawy
GG.6131.2.1.2021
4.
Data złożenia
2021-01-12
5.
Dane wnioskodawcy
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zielona Góra, Niepodległości 32, 65-042, Zielona Góra, 006092820
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Burmistrz Drezdenka
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!