Nr karty: 1/D/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-07-02 12:29:39
Data modyfikacji :
2019-07-02 12:30:40

Zmodyfikowane przez : Kwiatkowska Agata
1.Numer wpisu1
2.Nazwa dokumentuProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023-2026
3.Zakres przedmiotowy dokumentuochrona środowiska
4.Data zatwierdzenia dokumentu2019-04-01
5.Organ przedkładający (opracowujący) dokumentBurmistrz Drezdenka
6.Organ zatwierdzający dokumentRada Miejska w Drezdenku
7.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski, Gospodarka Gminna, 116, 957622954
8.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9.Numer karty informacyjnej sporzadzonej dla projektu dokumentu1/C/2019
10.Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)
11.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!