Nr karty: 10/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-02-02 11:55:07
Data modyfikacji : 2021-02-02 11:55:07
Zmodyfikowane przez : Kwiatkowska Agata
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 177/1 obręb Kosin, gmina Drezdenko"
3.
Znak sprawy
GG.6220.3.2019
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-02-02 - Drezdenko
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Burmistrz Drezdenka
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
PVE 54 Sp. z o.o., Śniadeckich 21, 85-011, Bydgoszcz, 384667778
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!