Nr karty: 12/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-02-17 07:59:00
Data modyfikacji :
2021-02-17 08:07:48

Zmodyfikowane przez : Artur Bieniek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Zezwolenie na usuniecie 1 drzewa z gat. klon polny rosnącego na działce nr 595 obręb Gościm (w pasie drogi wojewódzkiej 158).
3.
Znak sprawy
GG.6131.2.24.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-02-15 - Drezdenko
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Burmistrz Drezdenka
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zielona Góra, Niepodległości 32, 65-042, Zielona Góra, 006092820
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!