Nr karty: 13/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-02-17 08:46:51
Data modyfikacji :
2021-02-17 08:47:13

Zmodyfikowane przez : Artur Bieniek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Zezwolenie na wycinkę 3 drzew z gat. topola biała , 5 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna na działce o nr ewid. 219 obręb Goszczanowo
3.
Znak sprawy
GG.6131.2.25.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-02-17 - Drezdenko
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Parafia Rzymskokatolicka, Lipki Wielkie, Szosowa 75, 66-431, Santok
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!