Nr karty: 14/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-02-19 14:10:47
Data modyfikacji : 2021-02-19 14:10:47
Zmodyfikowane przez : Kwiatkowska Agata
1.
Numer wpisu
GG.6220.10.2020
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 153/6 obręb Rąpin, gmina Drezdenko"
3.
Znak sprawy
GG.6220.10.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-01-21 - Drezdenko
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Burmistrz Drezdenka
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Pro Vento Energia Sp. z o.o., Grunwaldzka 4/10, 85-236, Bydgoszcz, 362312466
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
NIE
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!