Nr karty: 17/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-03-26 10:39:32
Data modyfikacji : 2021-03-26 10:39:32
Zmodyfikowane przez : Kwiatkowska Agata
1.
Numer wpisu
GG.6220.1.2021
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa hali produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym utwardzenie powierzchni produkcyjno-magazynowej" (dz. 209/2, 209/3, 209/4 i 209/16 obręb Trzebicz)
3.
Znak sprawy
GG.6220.1.2021
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-03-26 - Drezdenko
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Burmistrz Drezdenka
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Sobex Spółka z o.o., Trzebicz, Poznańska 62, 66-530, Drezdenko, 080202342
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!