Nr karty: 2/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-02-08 13:40:37
Data modyfikacji : 2021-02-08 13:40:37
Zmodyfikowane przez : Kwiatkowska Agata
1.
Numer wpisu
GG.6220.1.2021
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„Budowa hali produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym utwardzenie powierzchni produkcyjno-magazynowej" (dz. 209/2, 209/3, 209/4 i 209/16 obręb Trzebicz)
3.
Znak sprawy
GG.6220.1.2021
4.
Data złożenia
2021-01-29
5.
Dane wnioskodawcy
Sobex Spółka z o.o., Trzebicz, Poznańska 62, 66-530, Drezdenko, 080202342
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
karta informacyjna przedsięwzięcia, mapy, płyta CD, wypis z rejestru gruntów, opłata skarbowa
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Burmistrz Drezdenka
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!