Nr karty: 3/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-02-24 12:30:41
Data modyfikacji :
2021-02-24 12:31:38

Zmodyfikowane przez : Kwiatkowska Agata
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych KOSIN I do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kosin, gm. Drezdenko wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości” – dz.232/3 obręb Kosin
3.
Znak sprawy
GG.6220.2.2021
4.
Data złożenia
2021-02-15
5.
Dane wnioskodawcy
EPLANT 35 Sp. z o.o., Salwatorska 14/310, 30-109, Kraków, 386603080
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
KIP, mapy, CD, wypis z rejestru gruntów, pełnomocnictwo, poświadczenie dokonania opłaty skarbowej
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Burmistrz Drezdenka
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!