Nr karty: 5/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-03-01 12:55:45
Data modyfikacji : 2021-03-01 12:55:45
Zmodyfikowane przez : Kwiatkowska Agata
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej "Osów IV" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr 496/17 o mocy do 25 MW (obręb Osów), gmina Drezdenko"
3.
Znak sprawy
GG.6220.4.2021
4.
Data złożenia
2021-02-22
5.
Dane wnioskodawcy
Polska Energia Odnawialna, Marcin Szlaps, Szeroka 8, Kokoszczyn, 62-080, Tarnowo Podgórne
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
karta informacyjna przedsięwzięcia, mapy, wypis z rejestru gruntów, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, CD
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Burmistrz Drezdenka
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!