Nr karty: 6/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-03-04 14:21:39
Data modyfikacji : 2021-03-04 14:21:39
Zmodyfikowane przez : Kwiatkowska Agata
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„Budowa hali produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym utwardzenie powierzchni produkcyjno-magazynowej" (dz. 211, 212, 213, 214, 215/1, 215/3, 215/4, 216 obręb Trzebicz)
3.
Znak sprawy
GG.6220.5.2021
4.
Data złożenia
2021-03-01
5.
Dane wnioskodawcy
Sobex Spółka z o.o., Trzebicz, Poznańska 62, 66-530, Drezdenko, 080202342
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapy, płyta CD, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Burmistrz Drezdenka
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!