Nr karty: 7/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-01-21 14:59:44
Data modyfikacji : 2021-01-21 14:59:44
Zmodyfikowane przez : Kwiatkowska Agata
1.
Numer wpisu
GG.6220.2.2019
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o zmianie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięciacia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr: 496/17, 488/1, 496/2, 517/3 obręb Osów, gmina Drezdenko"
3.
Znak sprawy
GG.6220.2.2019
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-01-21 - Drezdenko
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Burmistrz Drezdenka
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
RES3 Sp. z o.o., Puławska 2, 02-566, Warszawa, 382024390
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!