Nr karty: 8/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-01-25 08:55:03
Data modyfikacji :
2021-01-25 08:58:23

Zmodyfikowane przez : Ewa Bogusławska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
zmiana decyzji w zakresie zbierania odpadów na terenie działki o nr ew. 557/1 przy ul. Nadrzecznej 13b w Trzebiczu
3.
Znak sprawy
DŚ.III.7244.3.11.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-01-18 - Zielona Góra
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Marszałek Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!