Nr karty: 9/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-01-25 09:07:36
Data modyfikacji :
2021-01-25 09:08:26

Zmodyfikowane przez : Ewa Bogusławska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi wytwarzanymi przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
3.
Znak sprawy
DŚ.III.7240.1.3.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-01-20 - Zielona Góra
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Marszałek Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze, Warszawa, Boh. Westerplatte 15, 65-034, Zielona Góra
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Burmistrz Drezdenka, Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, (95) 7638102
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!