Strony:  1 2 3 Nastźpna strona 
Znaleziono : 30
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
30/B/2023
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn."Elektrownia fotowoltaiczna Rąpin 4MW" (dz. 189/3 obręb Rąpin) Zobacz szczegóły
ENEOZ HOLDING sp. z o.o.
29/B/2023
Zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn."Budowa placu postojowego oraz parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" (dz. 21/8 obręb Klesno) Zobacz szczegóły
Vicos Logistic Sp. z o.o. Klesno 18A
28/B/2023
Wydanie decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Przetwarzanie odpadów budowlanych w kruszarce" ( dz.574/1, 574/2 obręb Trzebicz) Zobacz szczegóły
Szlendak-Baranowski s.c.
27/B/2023
Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja pola kempingowego - dz. 43 obręb Drawiny, gmina Drezdenko" Zobacz szczegóły
PHU Robert Boch
26/B/2023
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowiskowo w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn."Budowa placu postojowego oraz parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. 21/8 obręb Klesno) Zobacz szczegóły
Vicos Logistic Sp. z o.o. Klesno 18A
25/B/2023
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn."Budowa farmy fotowoltaicznej PV Niegosław o łącznej mocy do 2 MW zlokalizowanej na terenie działki ewidencyjnej nr 572/2 w obrębie Niegosław, w gminie Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie" Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
24/B/2023
Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GG.6220.4.2021 z dnia 24.11.2021 na inny podmiot Zobacz szczegóły
Elektrownia PV 73 sp. z o.o.
23/B/2023
Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GG.6220.8.2020 z dnia 14.01.2021 na inny podmiot Zobacz szczegóły
Elektrownia PV 73 sp. z o.o.
22/B/2023
Wydanie zezwolenia na usunięcie 52 szt. drzewa rosnących na działkach o nr ewid. 284/3, 285/2 i 297/3 obręb Grotów Zobacz szczegóły
PKN OrlenS.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze Zielona Góra
21/B/2023
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. brzoza brodawkowata rosnącego na działce o nr ewid. 391/12 obręb Radowo Zobacz szczegóły
Nadleśnictwo Smolarz
Strony:  1 2 3 Nastźpna strona 
Znaleziono : 30
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!