Strony:  1 2 Nastźpna strona 
Znaleziono : 17
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
18/B/2021
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa dwóch farm fotowoltaicznych z infrastrukturą towarzyszącą, każda o mocy do 1MW, na działce o nr ewid. 177/1 obręb Kosin, gmina Drezdenko" Zobacz szczegóły
Pro Vento Energia Sp. z o.o.
17/B/2021
Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa hali produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym utwardzenie powierzchni produkcyjno-magazynowej" (dz. 209/2, 209/3, 209/4 i 209/16 obręb Trzebicz) Zobacz szczegóły
Sobex Spółka z o.o. Trzebicz
16/B/2021
Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 153/6 obręb Rąpin, gmina Drezdenko" Zobacz szczegóły
Pro Vento Energia Sp. z o.o.
14/B/2021
Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 153/6 obręb Rąpin, gmina Drezdenko" Zobacz szczegóły
Pro Vento Energia Sp. z o.o.
13/B/2021
Zezwolenie na wycinkę 3 drzew z gat. topola biała , 5 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna na działce o nr ewid. 219 obręb Goszczanowo Zobacz szczegóły
Parafia Rzymskokatolicka Lipki Wielkie
12/B/2021
Zezwolenie na usuniecie 1 drzewa z gat. klon polny rosnącego na działce nr 595 obręb Gościm (w pasie drogi wojewódzkiej 158). Zobacz szczegóły
Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra
11/B/2021
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej "Osów III" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 468, 464, 465 (obręb Osów) oraz 54/2, 55/3 (obręb Trzebicz Nowy) o mocy do 8 MW w gminie Drezdenko" Zobacz szczegóły
RES3 Sp. z o.o.
10/B/2021
Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 177/1 obręb Kosin, gmina Drezdenko" Zobacz szczegóły
PVE 54 Sp. z o.o.
9/B/2021
Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi wytwarzanymi przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Zobacz szczegóły
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze Warszawa
8/B/2021
Decyzja w sprawie zmiany decyzji z 17 lutego 2020r. znak: DŚ.III.7244.3.31.2019 na zbieranie odpadów na terenie działki o nr ew. 577/1 przy ul. Nadrzecznej 13b w m. Trzebicz gm. Drezdenko Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
Strony:  1 2 Nastźpna strona 
Znaleziono : 17
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!