Znaleziono : 6
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
6/B/2024
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat.lipa drobnolistna rosnącego na działce o nr ewid. 10 obręb Drezdenko Zobacz szczegóły
Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra
5/B/2024
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz Nowy" Zobacz szczegóły
Gmina Drezdenko
4/B/2024
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn."Budowa stawu ziemnego, bezodpływowego do ekstensywnej hodowli ryb karpiowych" (dz. 512/2 obręb Niegosław) Zobacz szczegóły
NIEGOPOL Sp. z o.o.
3/B/2024
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn."Realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i miejsc przetwarzania pojazdów oraz punktu odzysku odpadów kabli i zbierania odpadów" (dz. 930/8 obręb Drezdenko) Zobacz szczegóły
METAL RECYKLING LUTY Agnieszka Luty
2/B/2024
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Gościm - Trzebicz" Zobacz szczegóły
Zarząd Województwa Lubuskiego
1/B/2024
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn."Elektrownia fotowoltaiczna Trzebicz 5MW" (dz. 221, 222, 223, 226/6 obręb Trzebicz) Zobacz szczegóły
ENEOZ INVEST sp. z o.o.
Znaleziono : 6
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!